Dutch Design Hotel Artemis Amsterdam

Voor haar jarenlange klant Dutch Design Hotel Artemis verzorgde J.P. Audio Visueel de totale AV-installatie van de Rietveldzalen.
De AV installatie is zodanig uitgevoerd dat het een ‘open’ systeem is zodat bij extra uitvraag van apparatuur het probleemloos kan worden aangesloten. Zodoende kan het hotel haar zakelijke gasten te allen tijde voorzien van de benodigde AV apparatuur wat bijzonder gewaardeerd wordt.
Deze installatie stelt de zakelijke gast van het hotel in staat gebruik te maken van de huidige AV wat extra inhuur beperkt. Mocht er toch extra AV nodig zijn, is alles zo geïnstalleerd dat dit gemakkelijk aangesloten kan worden op de huidige systemen.